2010-06-07

10.ARIKETA: Publizitate sexistari begira

Emakunderen baitako Begirak -Berdintasuna Garatzeko Iragarkien Aholkularitzak- honako jarraibide hauek eman ditu publizitate sexista antzemateko:

-Emakumeen aukerak eta espazioak mugatzen dituzten iragarkiak.
-Emakumeak gizonezkoen menpeko erakusten duten iragarkiak.
-Etxeko lanak emakumeen lan exklusibotzat agertzen dituzten iragarkiak.
-Etxeko lanak parodiatzen dituzten iragarkiak.
-Gorputza edo gorputzaren atalak saltzen den produktuarekin konparatzen dituzten iragarkiak inolako harremanik izan gabe.
-Adituen ahots bakarra gizon batena denean.
-Emakumeen edertasuna aitzakirik gabe handiesten den iragarkietan.
-Bi sexuei erreferentzia egiteko genero maskulinoa bakarrik erabiltzen duten iragarkiak.


15 iragarki aukeratu ditut eta goiko argibideak jarraituz sexistak diren edo ez erabakiko dut:


1-McDonald's: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048222012501/mcdonalds.1.html

Iragarki hau ez da sexista.


2-Anchor: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048416012501/anchor.1.html

Ez da iragarki sexista ezta gutxiagorik ere.


4-Axe: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048183012501/axe.1.html

Iragarki hau guztiz sexista da (Axeren asko bezala). Bertan emakumeak gizonezkoen menpekotzat agertzen dira. Objektu sexualak izango balira bezala ikus ditzakegu nahiz eta spotaren amaieran bakarrik irten.

5-Nokia: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048098012501/nokia.1.html

Iragarki honetan emakume eta gizonen estereotiporen bat sumatu daiteke zeren eta gizonak mugikorraren GPSa motorrean ibiltzen ari direla erabiltzen dute eta emakumeak zapata denda bat aurkitzeko erabiltzen du. Hala ere ez dut uste honegatik emakumeen aukerak eta espazioak murrizten dituztenik, beraz ez nuke esango iragarki sexista denik.


6-Seat León: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048086012501/seat-leon.1.html

Iragarki honetan sexismoa sumatu daiteke. Gizon bat ageri da lan egiten, kotxea hartzeko momentuaren zain, eta kotxea hartzerakoan emakume bat sartzen da baita kotxean, elementu gehigarri moduan bakarrik agertuz.


7-La Casera: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048050012501/casera.1.html

Iragarki honetan ez da ageri emakumeen aurkako elementurik, beraz ez da sexista.


8-Port Aventura:
http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048211012501/portaventura.1.html

Iragarki honetan ez dago sexismorik emakume eta gizonezko desberdinak agertzen baitira egoera berdinean.


9-Fiat: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048493012501/fiat.1.html

Ez zait publizitate sexista iruditzen baina, sexuaren agerpena modu inplizituan agertzen du, eta beraz, zenbait kexa jaso ditzakeela uste dut.


10-Aquarius: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048301012501/aquarius.1.html

Iragarki honetan ez dago sexista izateko inolako ezaugarririk, beraz ez da sexista.


11-Pans&Company: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048207012501/pans-company.1.html

Ez da iragarki sexista.


12-San Miguel: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048141012501/san-miguel.1.html

Iragarki hau ere ez da sexista.


13-Barceló hoteles: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048638012501/barcelo-hotels-resorts.1.html

Iragarki hau ikusita, ez dela publizitate sexista esan dezakegu.


14-Dulux: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048598012501/dulux.1.html

Honako iragarki hau ere ez zait sexista iruditu.


15-Ambar: http://www.anuncios.com/VerPiezas/television/nuevos-anuncios/1048567012501/ambar.1.html

Iragarki honetan ere ez dago sexismo arrastorik.

9.ARIKETA: Publizitatearen mugak

1) Zergatik da kaltegarria iragarki bati egindako salaketa, salaketa horrek funtsik ez duenean ere?

Salaketa funtsik gabea izan arren, marka irudia kaltetua ateratzen da normalean. Epaiketa egin eta sententzia ezagutu baina lehen, jendearen buruan marka horren irudia txartu egiten da. Gainera, gero asko ez dira enteratzen sententziaz, eta kasu hipotetiko batean iragarleari arrazoia emanda ere sententziak, pertsona hauek marka irudi horrekiko ideia negatiboa edukitzen jarraituko dute. Marka irudi negatiboa hartzeak gainera, salmentetan ere seguruenik eragina izango duela.
Bestalde, behin salaketa jaso ostean iragarleak iragarkia kendu behar izaten du, eta beraz beste bat egin, horrek dituen gastu denekin.

Beraz, marka irudiari dagokionez zein ekonomikoki kaltetua ikusten da, salaketa funtsik gabea izanda ere.

2) Publizitatean murrizten dena, beste edukietan onartuta dago, sexua eta biolentzia kasu. Zer dela eta diskriminazio hau? Orokorrean, zergatik da legea zorrotzago publizitatearekin?

Publizitatea eta beste edukien desberdintasun handiena, asmoa edo helburua da. Hau da, publizitatea saltzeko da eta besteak entretenitzeko.
Hala ere pelikula biolento eta odoltsu batean edo pelikula porno batean (ez dut uste hemen publizitatea egoten denik normalean, baina egongo da pelikularen bat publizitatearekin) zerbaiten publizitatea egiten denean, product placement-aren bitartez adibidez, asmoa saltzea da publizitatean bezalaxe, baina hemen onartua dago. Zergaitik? Erantzuna erraza da. Irakurri dugun “Los limites de la publicidad” artikuluan dioen moduan, “quien hizo la ley hizo la tranpa”, denean bezalaxe.

Ondoren esan beharra dut artikulu honetan akats bat bilatu dudala. Honekin zerikusia duena. Kiroletan tabakoarekin zer ikusia zuten patrozinioak 2005ean debekatu zituzten, hau da tabakoaren iragarkiak debekatu zituzten une berean. Hori bai, dagoeneko tabakaleraren batekin kontratua sinatua bazuen norbaitek ere, hiru urteko epea utzi zioten tabakoaren patrozinioekin amaitzeko. Horaindik eta gehiago esango dut, Formula 1-eko Ferrari auto etxeari bere “monoplazan” barra kode batzuk zituen eta hau kentzea egin zioten erretzera bultzatzen zuela esanez. Azken erabaki hau gehiegizkoa iruditzen zait.

3) Egileak dioenez, iragartzea debekatuta dagoen hori saldu daiteke. Nola ulertzen duzu paradoxa hau?

Paradoxa honen erantzuna argia da: NEGOZIOA, DIRUA.

Estatuak diru pila bat irabazten du tabakoaren inpuestoarekin eta ez zaio komeni ilegalizatzea. Baina estatuaren irudia garbi mantentzeko debekatu egin dira honen inguruko iragarkiak eta patrozinioak.

Publizitateak azken finean kontsumora bultzatzen du baina ez dut uste inor erretzen hasi denik tabako marka baten iragarki bat ikusteagaitik…

4) Zeintzuk dira auto-erregulazioaren abantailak iragarleentzat?

Auto-erregulazioak, filtro baten lana egiten duela esan daiteke. Autocontrol erakundearen bitartez, kaleratzeko prest dauden iragarkiak, aztertu egiten dira eta arazoren bat ikustekotan iragarleari, egin duten iragarkiak dituen hutsegiteak jakinaraziko dizkiote. Era honetan, dirua eta denbora aurreztea ahalbidetzen da, filtro honetatik, pasatzen ez bada eta salaketa bat jartzen badiote iragarleari arazoetan sartuta ikusiko delako.

5) Publizitatearen profesioanala (izango) zarenez gero, non kokatzen duzu zeure burua? Protekzionismo osoaren muturrean (publizitate guztia estatuak erregulatuta) edo askatasun osoaren muturrean? Aldatuko zenuke iritziz hiritar sinplearen ikus-puntuan jarrita?

Nik uste dut publizitatea librea izan beharko litzatekeela, beti ere pertsonen oinarrizko eskubideak errezpetatuz eta publizitate engainugarria erabili gabe.

Gaur egun denek dakite publizitatearen helburua saltzea dela. Beraz uste dut publizistak libre izan beharko liratekeela bere imajinazioa publizitatean txertatzeko (honek eduki sexuala zein biolentoa izan), honela publizitatearen helburua ezagutzen dituztenak (umeak ezik populazio osoa) persuaditzen saiatzeko.

Haurren kasua uste dut dela babestu beharko litzatekeen kapaza, hauek ez baitakite zein diren publizitatearen helburuak, gainera publizitatea librea litzatekeen mundu batetan, arrisku handiena izango lukeen gizartearen sektorea izango litzateke hau. Beraz hauei zuzendutako publizitatea kontrolatzea nahiko izango litzatekeela uste dut.

Hiritar sinple baten ikuspuntuan jarri ezkero ziur beste ikuspuntu bat izango nuela. Hau da protekzionismo osoaren alde egongo nintzateke, honela publizitateak pertsuadi ez nezan.

8.ARIKETA: Publizitatea entretenimentua edo salmenta tresna?

1-Zeintzuk dira asetze publizitarioaren ondorioak hartzailearengan publizitate eraginkortasunari dagokionez?

Nik uste nuen jende gehiena asebetetzen zela iragarkiak gehiegitan ikusi ondoren. Eta horrek iragarki hori ikusi nahi eza edo gorrotoa ere ekar zezakeela uste nuen. Beraz iragarki horrekiko jarrera ezkorra sortuz.

Argitu behar da, orokorrean iragarki bat zenbat eta gehiago ikusi, hau da frekuentzia edo maiztasuna handiagoa izan, hau eraginkorragoa izatea ahalbidetzeb du, beti ere, errepikapen horrek muga batzuk errespetatuz. Eta mugi hori gainditzen denean, lehenago esan dudan moduan, gogaikarria suerta daiteke.

Baina artikulu honetan nire usteen aurkako datuak agertu dira. Jendearen %91,4ari ez dio molestatzen dagoen publizitate saturazioak. Beraz ni molestatzen diotenen %8,6ko talde txikian nago.

Gainera saturazio honekin, hartzaileak buruan iragarki batzuk bakarrik geratzen zaizkio. Gure burmuina ez baita kapaza iragarki horiek guztiak gogoratzeko. Beraz, saturazio hau iragarleentzat oso txarra da.

2-Zergatik ez da betetzen eduki publizitarioak mugatzen duen legeria? Nork ateratzen ditu etekinak egoera horretatik?

Legeriaren arabera ordu betean gehienez 10 minutu publizitate egon beharko lirateke. Eta artikuluan esaten denez, Tele5 eta Antena3-ek beraien emisioaren laurdena ematen diote publizitateari. Hau da 15 minutu ordu betero. Beraz, legeria urratzen dute.

Hala ere, expediente administratibo bat edo beste bakarrik irekitzen zaizkie kate hauei, azken urteetan egunero ari direnean legea urratzen. Gainera honegatik santzioren bat jarri izan dioten bakoitzean telebista kateek hau arazorik gabe onartzen dute, santzio ekonomikoa miseria bat baita, gehiegizko saturazio horrekin, egunero irabazten dutenarekin konparaturik.

Horrela, nahiz eta teorian isun edo zigor hori legea urratzen duten bakoitzean (egunero) ezarri beharko zitzaiekeen, praktikan oso gutxitan jasotzen dute zigorra. Eta gainera, lehen esan bezala, zigorra ezarrita ere berean jarraitzen dute, legearen aurka doan ekintza hori egitearren lortzen dituzten etekinak izugarrizkoak baitira.

Legeria hau betearazi beharko lukeen Zientzia eta Teknologia sailak ez ikusiarena egiten du, beraz esango nuke berau dela legea ez betetzearen kulpable nagusia. Eta garbi dago etekina ateratzen dutenak telebista kateak direla, eta a zer nolako etekinak gainera.

3- Iragarki “nabarmenak” egiteko ahalegina egiten denean ze nolako eragina du horrek mezuarengan?

Iragarki nabarmenak egiteko ahaleginak, mezua aldarazi du. Hau da, lehen produktu edo zerbitzu bat saltzen zen iragarkietan, eta orain istorioa entretenigarriak kontatzen saiatzen dira, beraien konpetentziarekiko ahalik gehien desberdintzeko, eta honela hartzaileak mezu horri buelta batzuk eman diezazkion, ondoren mezu hori gogoratuz iragarkiaz eta era berean produktuaz, zerbitzuaz, ala markaz gogora daitezen.
Iragarki nabarmenen adibide garbiena mixtaren iragarkiak dira, nabarmentasuna estremoraino eramanik. Eta nor ez da gogoratzen mixtaren iragarkiaz?

4- Publizitateak gehiago entretenitu baina gutxiago saltzen omen du. Ez du ideia honek zalantzan jartzen publizitate jardunean sormenari ematen zaion garrantzia?

Gauza da entretenigarria izan daitekeen iragarki batek, ez duela zertan bere salmentetan izugarrizko igoerarik eduki. Iragarkia ona izan daiteke, denen buruan ibili daiteke, baina ondoren erosketak egitera zoazenean beste marka bat har dezakezu. Beraz originala eta entretenigarria izateak ez ditu emaitzak ziurtatzen.

Lehenik eta behin emaitza onak izateko publizitatea bakarrik nahikoa ez delako, beste hainbat faktore sozioekonomiko ere kontutan izan behar dira, eta nola ez produktua bera nolakoa denak du garrantzirik handiena.

Hala ere originaltasuna positiboa dela esan behar da, egokiena oreka puntu bat bilatzea izango zen sormen lana eta eman nahi den mezua eta marka ongi azaltzearen artean.

2010-05-28

7.ARIKETA: Iragarkien elementuak aztertuz

Iragarki hauek analistu genituen: 1-Toyota“Surfer”; 2-Iberostar “Antonio Banderas”; 3-F.C Barcelona “Nos dejamos la piel”; 4-Mahou “Paraiso”; 5-Leche Celta “Celtunis”; 6-EITB “Estas en casa”; 7-El Corte Ingles “lavadora”; 8-11888 “Paco Leon”; 9-Emilio Tucci eta 10-Guggenheim

Hemen klasean egin genuen spot-en analisi taula:


10 iragarki hauetatik 7ek erabili dute argumentu emozionala. Bakarra izan da arrazionala eta bi mistoak izan dira.

Umoreari dagokionez gehienek erabilil dute, 10etik 6ek.

Analisatu ditugun iragarkietatik bat bera ere ez da didaktikoa izan. Hala ere, 11888 zerbitzuaren iragarkiarekin eztabaidan ibili gara, didaktikoa zen ala ez erabakitzeko. Zerbitzu hau nola erabiltzen den “azaltzen” du iragarkiak nolabait esatearren. Baina azkenean ez dela didaktikoa erabaki dugu.

Fondoko musika batek ezik denek erabili dute. Salbuespena lehen aipaturiko iragarki bera da, 11888 zerbitzuarena, eta honek jingle-a erabili du.
Ospetsuen erabilera spotean lauk erabili dute, baina bi kasutan ospetsuak berak ziren produktua ere. Beraz, esan dezakegu bik bakarrik erabili dituztela ospetsuak. Antonio Banderas Iberostarren iragarkian eta Paco León 11888renean.

Over ahotsari dagokionez, 2 kasutan ez zen azaltzen eta bestelakoetan, gehienetan gizonezkoa zen, 6 kasutan juxtuki. Eta 2 kasutan emakumearena zen ahotsa.

Nahiz eta erabilitako lagina oso txikia izan, 10 spot bakarrik ikusi baititugu, hainbat gauza garbi ondoriozta ditzakegu:

-Over ahotsa gizonen gauza dela ematen du, emakumearenaren ahotsaren aldean askoz gehiago erabiltzen baita gizonezkoena. Gure kasuan 3 bider gehigotan azaltzen da gizonezkoen ahotsa, over ahotsa bezala. Eta orokorrean ere honela da.

-Fondoko musika ia iragarki guztietan erabiltzen da.

- Argumentu emozionala arrazionala baina askoz gehiago erabiltzen da.

- Gero eta spot didaktiko gutxiago erabiltzen dira.

- Ospetsuak erabiltzen diren iragarkiak ez dira hainbeste. Nahiz eta hauek iragarkia gogorarazi askotan.

Hori bai, umorea 10etik 6 spotek erabiltzeak asko harritu nau. Pentsatzen dut kasualitatea izango dela. Hau da analisatu ditugun spot-en %60ak erabiltzen du umorea. Eta hori ez zait iruditzen normalean honela denik.

5 eta 6. ARIKETAK: Post-testa (Voll-Damm)

Ariketa hau egiteko aukeratu dugun iragarkia Voll Damm zerbezarena da. Hain zuzen ere azken egunotan telebistan ikusi dezakegun "Doble o nada" kanpaina:

http://www.youtube.com/watch?v=H7Ip3jE7oF4&feature=player_embedded

Tarjeta-aukeratu:
Gure target-a gaztea izango da. 20-30 urteko erdi-goi-mailakoak diren neska-mutilak.
Xede talde hau produktu honen kontsumitzaile potentziala uste dugulako eta post-testa egitean target honetara errazago izango zaigulako aukeratu dugu.

Sarrera:
Ikerketaren helburu nagusia gure xede-taldeak Voll Damm iragarkia gogoratzen duen eta nola gogoratzen duen jakitea da. Ea kanpainaren mezua ulertu den, hau da zerbeza berezia dela.

Metodologia:
Bi metodologia mota erabiliko ditugu gure ikerketa aurrera eramateko, alde batetik zuzenekoa eta bestetik posta bidez.

Agencia: VillarrosàsInkesta

Mesedez, inkesta hau egiteko minutu batzuk hartu itzazu, informazio hau gure iragarkia gogoratzen den, nola gogoratzen den eta ea mezua ulertu den jakiteko da.Zure erantzunak modu konfidentzial batean erabiliko dira eta ez da erabiliko ikerketaren helburuetarako ez den ezertarako. Inkesta hau 5 minutu inguruan egiten da.

1. Azken egunetan ikusi duzun zein iragarki gogoratzen dituzu? Horrela bada mezua gogoratzen duzu? Edo kanpainaren elementurik?

2. Zerbezaren iragarkirik gogoratzen duzu? Zein? Horrela bada mezua gogoratzen duzu? Edo kanpainaren elementurik?

3. Eta "Doble o nada" slogana duenik? Horrela bada mezua gogoratzen duzu? Edo kanpainaren elementurik?

4. Normaltasuna behin eta berriz aipatzen duenik? Horrela bada mezua gogoratzen duzu? Edo kanpainaren elementurik?

5. Txakur bat ageri denik? Horrela bada mezua gogoratzen duzu? Edo kanpainaren elementurik?

6. Eta buldog txakurrik ageri denik? Horrela bada mezua gogoratzen duzu? Edo kanpainaren elementurik?

Kanpainaren ulerkuntza, pertzepzioa eta iritzia

7. Zer esan edo adierazi nahi izan da kanpaina honetan?

8. Zer motatako zerbeza iruiditzen zaizu?

9. Besteekiko zein ezberdintasun ditu?

10. Ados zaude kanpainaren ezaugarri hauekin?
Ulerkorra; Dibertigarria; Tentagarria; Sinesgarria; Originala; Polita
1 2 3 4 5 6 7 8

11. Kanpainak publikoaren inplikazioa bultzatzen du?

12. Gogoeta eta eztabaida sortzeko gaitasuna du?

13. Norbaitekin komentatu duzu zuk kanpaina?

14. Kanpaina eraginkorra izan dela uste duzu?

15. Zertan egin dute huts?


Emaitzen analisia

Azken egunetan ikusi dituzten iragarkien artean zein gogoratzen dituzten galdetu ondoren, ikus dezakegu guk proposatutako iragarkia %12ak gogoratzen duela.

Zerbezaren iragarkirik gogoratzen duten galdetu diegunean, berriz ere %12ak erantzun digu gurea ezagutzen dutela eta batek baina gehiagok eslogana ere ezagutzen zuen “Doble o Nada”.
Eslogana zein den aipatu diegunean berriz, %20ak ezagutzen zuela iragarkia esan digute. Gutxi gora behera gogoratzen ziren nolakoa zen iragarkia.
Ikusi dugunez lehen faseari dagokionez, %20ak gogoratzen zuen guk proposatutako iragarkia.


Jarraian bigarren faseko datuak azalduko ditugu:

Iragarkia ezagutu duten guztiek, kanpainak zer adierazi nahi duen galdetu diegunean honakoa erantzun digute: “Voll Damm-a garagardo berezia dela, hau kontsumitzen duenari bera ere berezia dela sinestaraziz”. Gutxi gor behera erantzun guztiak ildo horri jarraitzen zioten.
Zer motatako zerbeza iruditzen zaien galdetu diegunean, erantzun ezberdinak jaso ditugula esan dezakegu. Jende gehienari ona iruditzen zaien harren, iragarleak adierazten duen ezberdintasun handiegirik ez dagoela esan digutela.

Beste zerbezekiko ze ezberdintasun dituen galdetu diegunean berriz erantzun kontrajarriak jaso ditugu, batzuen ustetan zapore eta kolore ezberdina dituela esan digute. Beste batzuk berriz ez dela gehiegi desberdintzen eta hori dela honen akatsa.

Kanpainak ia publikoaren inplikazioa bultzatzen duen galdegin diegunean, gehiengoak ez dakiela erantzun digute aldiz, batek baina gehiagok produktua kontsumitzera bultzatzen duela adierazi digute.

Gogoeta sortzeko gaitasuna duen galdetu diegunean, iritziak erdibituta daudela esan dezakegu, erdiak baiezkoa erantzun du eta beste erdiak ezezkoa.

Kanpaina ia beste norbaitekin komentatu diegun galdetutakoan, %80ak ezetz erantzun digute.
Eraginkortasunari buruz galdetu diegunean, gehiengoak ez dakiela erantzun digute, egia esan zaila da hori erantzutea.

Zertan huts egin duten galdetu diegunean, gehiengoak ez du ezer ere erantzun. Baina honako erantzun hau gustatu zaigu eta hemen jartzen dugu “Espainiar estatuan erabiliko den iragarkia izanik, eta espainiar estatuan dagoen kateto mordoa kontutan hartuz, ez dut uste publikoaren portzentaje handi batek mezua ulertuko duenik”.


Ondorioak

Post-test hau egin ondoren atera ditugun ondorio nagusiak honakoak dira, alde batetik jendearen gehiengoak ez duela iragarkia gogoratzen azpimarratu nahiko genuke, hau da, %20ak bakarrik gogoratzen zuen Voll Damm “Doble o nada” iragarkia. Baina, gogoratzen zuten guztiek edo ia guztiek bazekiten zein zen iragarkiak adierazi nahi zuena eta alde horretatik nahiko positiboa dela esan behar dugu.

Beste alde batetik, aipatu behar da nahiz eta gure ikerketa edo post-testa Voll Damm-en inguruan izan jendeak gehien ezagutzen dituen iragarkiak Mixta-renak izan direla. Honekin ikus dezakegu, jendeak kreatibitatea eta entretenigarritasunaren bidez ezagutzen dituela iragarkiak, hori horrela izan harren aldiz, ondoren ez dute mezua ondo ezagutzen edo ez dakite zer adierazi nahi duen iragarkiak. Gure kasuan aldiz, ikusi dugu iragarkia gogoratzen zuten denek zekitela zertaz zioan edo zer nahi zuen adierazi iragarkiak.

Amaitzeko, aipatu behar dugu gure iritziz nahiko harrera ona izan duela gure iragarki honek eta mezuaren esanahiari dagokionez ezagutzen zutenen artean izan duen ezagutza mailak harritu egin gaituela esan behar dugu, oso handia izan baita.

4.ARIKETA: Eraginkortasuna saritzen

Efikazia sarien helburua ez da kreatibitatea saritzea, beste sari gehienenak bezala, baizik eta izenak dioen modua efikazia saritzen da.

Efikazia sarian parte hartu ahal izateko kanpainaren efikazia datuekin demostratu behar du iragarle bakoitzak. Errentagarria izan bada kanpaina, salmentak zenbat handitu diren erakutsi beharko du iragarleak, eta igoera hori kanpaina publiziatarioaren ondorioz etorri dela demostratu. Marka irudiaren kanpaina bat izan ezkero, honek izandako emaitzak demostratu behar dira, notorietatea zenbat handitu den adieraziz, markaren identifikazioaren eboluzio erakutsiz….

Premio hauen kasuan, saria enpresa iragarlearentzat izaten da eta ez publizitate agentzientzat. Azken finean iragarleei axola zaiena publizitatearen eraginkortasuna da, emaitza batzuek izateko inbertitzen dute publizitatean, ez publizitate polit bat egiteko. Ez zaie inporta iragarkia parregarria, negargarria edo zentzurik gabeko izatea, ondoren emaitzak onak badira.

Hala ere nik uste dut iragarle batek irabazten duenean premio hau, publizitatea egin dion agentzientzat ere oso ona dela. Aurtengo efikazia sarien garailetako bat izan den Ikearen kanpaina egin duen agentziak seguru ez duela lanik falta datorren urtean.

Hona hemen 2009ko efikazia sarien irabazleak:
Ikus dezakegunez atrapalo.com, Ikea, Linea Directa Aseguradora eta trina izan dira lehen saria jaso duten lau iragarleak.

Eta urte bereko publizitate inbertsioari begiratzen badiegu, lehen 20etan bakarra ageri zaigu, Linea Directa Aseguradora.

Hau datu esanguratsua dela uste dut. Honek erakusten digu publizitate eraginkortasuna ez dagoela zuzenki inbertsioarekin loturik. Hau da gehien inbertitzen duenak ez du publizitate eraginkorrena egiten. Hala ere uste dut publizitate eraginkor bat egiteko, inbertsio garrantzitsu bat egin behar dela. Beraz nahiz eta zuzenki lotuak ez egon eraginkortasuna eta inbertsioa, harremana dute.

3.ARIKETA: Esperimentua amaitu da

Bi astez eduki nuen Facebook kontu faltsua irekita. Maura Deveraux izeneko 25 urteko neska dominikarra izan nintzen bi astean zehar, "Dominican High School"institutuan egin nituen ikasketak, ondoren “Universidad Dominicana O&M”-n egon nintzen eta momentu honetan “Dominican Realty Management” enpresan nago lanean.

Orain azaldu dudan perfil honekin eta googlen aurkitutako neska baten argazkiarekin 35 lagun egin nituen hamabost egunen baitan.Horretarako 100-150 eskaera inguru egin nituen eta hauetatik 28ek onartu ninduten lagun moduan.

Eskaerak egiteko hiru irizpide erabili nituen:

1-Klasekideak eginiko perfil faltsuei lagun izateko eskaintza bidali nien.

2-Kuadrilako eta bestelako lagunei ere lagun izateko eskaera bidali nien, ea nork onartzen ninduen ikusi nahi nuen batere ezagutu gabe eta ondoren onartzen nindutenei arpa pixka bat jotzeko intentzioa nuen.

3- “Puede que conozcas a estos” agertzen zen eta pertsona batzuen lista agertzen zitzaidan baita eta hori ere aprobetxatuz beste hainbat gonbidapen bidali nituen nire lagun izateko.

Emaitzak harritu egin ninduen, ez bainuen uste horrenbeste jendek onartuko zidanik existitzen ez den norbaiten profila sortuz. Espainia, Indonesia, Argentina… -eko jendea egin nuen lagun. Hauetariko baten batek ea nor nintzen galdetu zidan baina ia gehienek ez.

Lagunei dagokionez, aldiz, hiru bakarrik izan ziren onartu nindutenak eta hauetariko biek ea nor nintzen galdetu zidaten. Hirurak mutilak ziren. Eta ez dute parejarik. Nik beraiekin ligatzeko intentzioa erakutsi nien, ea webcam-a zuten galdetu nien elkar ikusi ahal izateko… ondo egon zen. Nahiz eta bat pixka bat haserretu egin zitzaidan handik denbora batera ni nintzela esan nionean. Berehala pasa zitzaion ordea haserrea.

Gainera zazpi lagun eskaera iritsi zitzaizkidan bi asteren barnean, honela nire lagunen kopurua 35 arte igoz. Eta honek bai harritu ninduela searo. Nola da posible existitzen ez den pertsona bati, beraz inork ezagutzen ez duen pertsona bati, lagun eskaera bat bidaltzea? Nik ez dut ulertzen.

Esperimentu honek erakutsi dit jende askok batere ezagutzen ez duen jendea onartzen duela lagun moduan sare sozialetan, nik inoiz egin ez dudan gauza. Eta honek bere arriskuak ditu, jendearen inguruko informazio asko lor baitaiteke.

Honela, garbi ikusten da marka batek lor dezakeen kobertura sare sozialak erabiliz izugarria dela. Nik 150 lagun eskakizun eginda 28 lortu nituen. Beraz imajina marka batek zer lortu dezakeen.

Hala ere ez dut uste kanpaina bat sare sozialetan bakarrik publizitatea eginez eraginkorki aurrera eramatea dagoenik. Xede taldearen muga baitute sare sozialek. Gazteak izanik bertako erabiltzaileen ia %100a. Hala ere sare sozialak uste dut aukera oso onak direla publizitatea egiteko, lehen esan dudan moduan izugarrizko kobertura lortzea ahalbidetzen baitu eta gainera iragarle eta hartzailearen arteko tratu zuzena ahalbidetzen du.

Orokorrean uste dut Internetek eskaintzen dituen abantailei esker marketin zuzena eta birala oso modu errazean eta ekonomikoan gauzatu daitekela. Enpresa guztiak, txiki zein handi, aurrekontu milonario zein oso txikia eduki, milaka pertsonarengana heldu daiteke, sare sozialetan marketin estrategia on bat garatu ezkero.